Bliv medlem af Landsbyens Hus

Bliv medlem Landsbyens Hus i Jordløse 

* Medlemskab er personligt
* Kontingent er 150 kr. per kalenderår
* Kontingent skal være indbetalt senest 15.02. for at give stemmeret
* Medlemskab giver adgang til tirsdagsåbent
   – man kan frit medbringe en voksen ledsager og børn under 18 år
* Medlemskab giver adgang til at benytte husets værksteder efter aftale med bestyrelsen, når lokalerne ikke er lejet ud til anden side.

Send dine kontaktoplysninger (navn, adresse, email og telefonnummer) til landsbyenshus@gmail.com

Betal 150 kr. via mobilepay 905165 eller bank 1684 323235619
eller tilmeld dig via https://landsbyenshus.nemtilmeld.dk/30/