Tak til alle der har købt andele i Landsbyens Hus Jordløse.
Jeres støtte har bidraget til at skolebygningerne nu er vores.

Generalforsamling

for alle andelshavere er på grund af corona-regler udsat til
onsdag den 26. maj kl. 19.00-21.00
Program og dagsorden udsendes senere

Det er fortsat muligt at købe andele til 1.000 kr./stk. – beløb kan indsættes på
konto 0828 0004212800 eller mobilepay 20 706 og husk at påføre indbetalingen andelshaverens navn og tlf.