Faste brugere

Regnormen Naturbørnehave

har til huse i området syd for skolebygningerne.
Børnehaven bruger desuden Gymnastiksal mm.
Besøg børnehavens hjemmeside www.regnormen.nu


Jordløse Boldklub

er faste brugere af gymnastiksal, køkken, musiksal og omklædnings- og baderum. Boldklubben har desuden klublokale i kælderen.
Besøg Jordløse Boldklub på www.jordløse.nu


Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv

har lokaler i den østlige side af den gamle hovedbygning.
Besøg arkivets hjemmeside www.jordlosetrunderuparkiv.dk