Faste brugere

Regnormen Naturbørnehave

Har til huse i området syd for skolebygningerne.
Besøg børnehavens hjemmeside www.regnormen.nu


Jordløse Boldklub

Har klublokale i kælderen.
Besøg Jordløse Boldklub på www.jordløse.nu


Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv

Har lokaler i den østlige side af den gamle hovedbygning.
Besøg arkivets hjemmeside www.jordlosetrunderuparkiv.dk