Bestyrelsen

I bestyrelsen har vi struktureret opgaverne således, at vi alle
deltager i et eller flere i udvalg.
Vi øver os i ”at sætte rammen” og få involveret flest mulige i både driften, udviklingen og ikke mindst brugen af Landsbyens Hus.

  Giv os endelig besked når:                                          
                                            – du brænder for at sætte gang i en aktivitet
                                            – du får en god ide til fonde der kan søges
                                            – du har forbedringsforslag m.m.

BestyrelseUdvalg
Formand
Solveig Jensen
tlf. 2135 3207
Næstformand
Jean Nygaard
tlf. 6093 5494
Lejere og samarbejde varetager anliggender for faste lejere og øvrige foreninger  
Solveig/Ove
Oprydning og indretning 
varetager anliggender vedrørende indretning af huset
Mette/Malene
Kasserer
Jakob Steen Andersen
tlf. 4016 5801
Sekretær, suppleant
Malene Antonsen
tlf. 2216 4080
Natur
varetager anliggender vedrørende naturrettede aktiviteter
Ove/Niels/Palle
Booking
varetager udlejninger på time-og dagsbasis
Jakob/Palle
Vicevært
Niels Fløistrup
tlf. 2115 1702
Ove Hagsten
tlf. 3011 6208
Aktiviteter
varetager anliggender hvor Landsbyens Hus er arrangør eller medarrangør Jean/Sanne
Markedsføring
varetager markedsføring af foreningen Landsbyens Hus
Solveig

Palle Møldrup
tlf. 5055 0228
Sanne Højlund
tlf. 6126 7282
Energirenovering
er tovholder på projekter vedrørende energirenovering
Jakob/Ove
Fondsudvalg
varetager proces fra ansøgning til afrapportering
Palle/Solveig/Jakob/
Suppleant
Mette Rosenkjær
tlf. 2762 3401

  Mail: landsbyenshus@gmail.com
Arbejdsgrupper:
KeramikKontaktperson i bestyrelse: Ove Hagsten
Tovholder i arbejdsgruppe: Christian Jørgensen, Rie Zimmer
CaféKontaktperson i bestyrelse: Solveig Jensen
Tovholder i arbejdsgruppe: Rikke Schultz