Ellevilde Egne

Foredrag Mandag d. 10. maj 2021 kl. 19:00 til 20:30
Tilmeldingsfrist: Lørdag d. 8. maj 2021 kl. 23:00

Workshop Søndag d. 16. maj 2021 kl. 10:00 til 13:00
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 14. maj 2021 kl. 23:00

Arrangementerne er gratis men tilmelding nødvendig pga. Corona-regler
Tilmelding på NemTilmeld

Vildskab til lokalområderne

Ellevilde Egne bringer biodiversitetstiltag til Assens Kommune

Assens Kommune har indgået et samarbejde med Vildskab om projektet Ellevilde Egne. Formålet med projektet er at give 5 lokalområder mulighed for, at få hjælp og inspiration til at gøre en ekstra indsats for den lokale biodiversitet.  

Projektet styres af biolog Katrine Turner, som også deltog i DR´s programserie ’Giv os naturen tilbage’. Hun vil give jer større viden om, hvordan I lokalt kan gavne naturen i egne haver og på fællesarealer via et indledende inspirationsforedrag. I vil sammen med en Vildskabs-konsulent udvikle konkrete tiltag og en plan for, hvordan I bedst muligt kan skabe biodiversitetsfremmende tiltag i jeres lokalsamfund. Når projektet laves i samarbejde med engagerede borgere, så sikres det, at projektets ideer videreudvikles og uafhængigt bæres videre.

Projektet består af:

10. maj     19.00 – 20.30:
Inspirationsforedrag på ca. 1,5 time om biodiversitet og muligheder for vilde og artsrige nærområder.

16. maj    10.00 – 13.00:
• Workshop a ca. 3 timer, hvor I arbejder med konsulenten om udvikling af konkrete tiltag og udarbejdelse af en plan for, hvordan det kan gøres bedst muligt i jeres lokalområde. Workshoppen leder til konkrete projektforslag, der kan arbejdes videre med.
• Løbende sparring og udvikling af projekterne i samarbejde med konsulenten, samt sparring til, hvordan der kan søges yderlige midler til udvikling af projekterne og netværkene, hvis det er nødvendigt.

Ellevilde Egne er arrangeret i samarbejde mellem Jordløse Sogns Lokalråd, Jordløse og Omegns Beboerforening samt Landsbyens Hus.

COVID-19: Foredrag og workshop er tilpasset gældende regler om konferenceafholdelse. Formen for workshops revurderes løbende i henhold til gældende regler – som fysisk møde eller digitale møder.