Om Landsbyens Hus

Landsbyens Hus blev bygget som centralskole i Jordløse i 1940. Efter flere ombygninger blev skolen lukket af Haarby Kommune i 2005. Borgerne i Jordløse gik dengang sammen og oprettede en Friskole i bygningerne. 

Friskolen i Jordløse lukkede i september 2020. Ved salg af andele købte foreningen Landsbyens Hus i januar 2021 bygningerne. Det er fortsat muligt at købe andele til 1000 kr./stk kontakt landsbyenshus@gmail.com

Formålet med Foreningen ”Landsbyens Hus” er at drive Landsbyens Hus for at fremme fælleskabet, foreningslivet og børnelivet i Jordløse og omegn ved: 

  1. At understøtte eksisterende institutioner og foreninger,
  2. At understøtte fællesskabsfremmende aktiviteter,
  3. At bidrage til at skabe udviklingsmuligheder ved at understøtte initiativer som læring, bosætning og erhvervsfremme og gennem aktiviteter, der understøtter naturturisme og grøn omstilling.

Bliv medlem

Som medlem af Landsbyens hus har du mulighed for, at benytte krea- og sløjdlokale samt medlemsområdet på 1. sal. Derudover får du gratis adgang til tirsdagsåbent, fredagsbar og diverse arrangementer ex. EM i forhold.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Saadan-bruger-vi-huset.png

Bliv medlem Landsbyens Hus i Jordløse 

* Medlemskab er personligt
* Kontingent er 150 kr. per kalenderår
* Kontingent skal være indbetalt senest 15.02. for at give stemmeret
* Medlemskab giver adgang til tirsdagsåbent
   – man kan frit medbringe en voksen ledsager og børn under 18 år
* Medlemskab giver adgang til at benytte husets værksteder efter aftale med bestyrelsen, når lokalerne ikke er lejet ud til anden side.

Du bliver medlem og/eller andelshaver via Nemtilmeld:

https://landsbyenshus.nemtilmeld.dk/50/

Alternativt ved at indbetale på Mobilepay 905165 eller overførsel til konto 1684 3232356919.
Husk at skrive dit navn og telefonnummer ved indbetaling👍