Om os

Landsbyens Hus blev bygget som centralskole i Jordløse i 1940. Efter flere ombygninger blev skolen lukket af Haarby Kommune i 2005. Borgerne i Jordløse gik dengang sammen og oprettede en Friskole i bygningerne. 

Friskolen i Jordløse lukkede i september 2020. Så endnu engang måtte borgerne til lommerne.  Pr. 1. januar 2021 er bygningerne købt af foreningen Landsbyens Hus. 

Formålet med Foreningen ”Landsbyens Hus” er at drive Landsbyens Hus for at fremme fælleskabet, foreningslivet og børnelivet  i Jordløse og omegn ved: 

  1. At understøtte eksisterende institutioner og foreninger,
  2. At understøtte fællesskabsfremmende aktiviteter,
  3. At bidrage til at skabe udviklingsmuligheder ved at understøtte initiativer som læring, bosætning og erhvervsfremme og gennem aktiviteter, der understøtter naturturisme og grøn omstilling.

Huset vil fremover være ramme om kurser og kulturelle arrangementer.