Faciliteter

Landsbyens Hus råder over et samlet indendørs areal på 1843 m2. En del er lejet ud til faste lejere nemlig Jordløse Boldklub, Regnormen Naturbørnehave og Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv.

Følgende lokaler kan lejes på time- eller dagsbasis 

 

LokaleTimeprisDagspris (kl. 08.00-22.00)
Gymnastiksal150 kr.2.000 kr.
Krea, sløjd100 kr.1.200 kr.
Mødelokale100 kr. 1.200 kr.
Køkken150 kr. 2.000 kr.
Naturfagslokale100 kr. 1.200 kr.
Musiksal150 kr. 2.000 kr.

Hold kursus i Landsbyens Hus

Hold fest i Landsbyens Hus


Ønsker du at booke et eller flere lokaler kontakt Solveig Jensen via landsbyenshus@gmail.com eller mobil 2135 3207. Er du interesseret i at blive fast lejer ex. af et lokale en gang ugentligt, månedligt eller lign. så kontakt os