Faciliteter

Landsbyens Hus råder over et samlet indendørs areal på 1843 m2. En del er lejet ud til faste lejere nemlig Jordløse Boldklub, Regnormen Naturbørnehave og Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv.

Følgende lokaler kan lejes:

Gymnastiksal
Musiksal
Krea-rum
Sløjdlokale
Naturfagslokale
Køkken
Møderum

Hold kursus i Landsbyens Hus

Hold fest i Landsbyens Hus