Faciliteter

Landsbyens Hus råder over et samlet indendørs areal på 1843 m2. En del er lejet ud til faste lejere –
Jordløse Boldklub, Regnormen Naturbørnehave og Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv.

1. salen af Landsbyens Hus er aktuelt udlejet til en ukrainsk familie. 

Landsbyens Hus tilbyder ture i naturen, udlejning af køkken, naturfagslokale, spise- og foredragssal. 

Kom på besøg i caféen før eller efter en vandretur i Jordløse Bakker. 

I 2022  er der etableret overdækket mellemgang fra køkken til musiksal. I 2023 er der planer om etablering af hytter og dermed overnatningsmulighed eksempelvis i forbindelse med arrangement i Landsbyens Hus eller i forbindelse med besøg i naturen omkring Jordløse. 

Følgende lokaler kan lejes på time- eller dagsbasis 

 

LokaleTimeprisDagspris (kl. 08.00-22.00)
Gymnastiksal150 kr.2.000 kr.
Krea, sløjd100 kr.1.200 kr.
Mødelokale100 kr. 1.200 kr.
Køkken150 kr. 2.000 kr.
Naturfagslokale100 kr. 1.200 kr.
Musiksal150 kr. 2.000 kr.

Hold kursus i Landsbyens Hus

Hold fest i Landsbyens Hus

Folder om udlejning :


Ønsker du at booke et eller flere lokaler kontakt landsbyenshus@gmail.com
Er du interesseret i at blive fast lejer ex. af et lokale en gang ugentligt, månedligt eller lign. så kontakt os

”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne”.

Landsbyens Hus har modtaget midler til renovering og udvikling fra:

* Puljen til Samlingssteder, Assens Kommune

* Lokalsamfundspuljen, Assens Kommune

* Pulje til ”Landsbyfornyelse”, Assens Kommune og Statsmidler

* Energi Fyns Almene Fond

* EU midler via LAG MANK

* Friluftsrådet

”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne”.