Fortællinger i byens landskab

I 2018 fik Jordløse godt 1,8 mio. kr. fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens forsøgspulje til et projekt, der skulle udvikle natur- og landskabskvaliteterne i Jordløse og omegn. 
Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Assens kommune, Lokalrådet i Jordløse Sogn, sognets foreninger og institutioner, aktive ildsjæle i Jordløses arbejdsgrupper samt lodsejerne, der har stillet jord til rådighed.

På din tur ad Jordløsestierne passerer du en række info-punkter. Her er opstillet skilte med fortællinger om de lokale natur- og kulturhistoriske værdier.
Der er QR-koder på skiltene som du kan scanne med din mobiltelefon og få adgang til meget mere om Jordløse og egnen.

Fortællingerne er udarbejdet af Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv og du kan også se fortællingerne på www.jordlosetrunderuparkiv.dk.
På nogle sider er der en afspilningsbjælke, her kan du høre Esther Rützou fortælle om stedet.