Hold fest i Landsbyens Hus

Det er muligt at leje Landsbyens Hus i weekender til familiefester og lignende.

Som lejer disponerer man over:

  • Køkken,
  • Musiklokale – med mulighed for opdækning til 60 personer.
  • Gymnastiksal (må kun anvendes som legerum for børn – ingen fodtøj i gymnastiksal)
  • Toiletter ved indgang
  • Mellemgang, der kan anvendes som garderobe, bar, buffet etc.
  • Udendørsfaciliteter

Et lejemål starter kl. 12:00 på udlejningsdagen.
Lokalerne afleveres opryddet og fejet kl. 11:00 den følgende dag.

Priser:
Leje inkl. forbrug og slutrengøring 3.000 kr.
Efterfølgende døgn 1.000 kr.
Depositum 1.500 kr. betales ved reservation.

Ønsker du at leje et eller flere lokaler kontakt Solveig Jensen, tlf. 2135 3207 eller skriv til landsbyenshus@gmail.com